Bay City Girls Basketball senior Sha'Niya Mitchell (2-17-15)